Vormen van eenzaamheid

Vormen van eenzaamheid

Wanneer we ons anders voelen, minder of meer dan de ander

Kunnen we ons eenzaam voelen omdat we ons af hebben gezonderd
Doordat we in onze gedachten een vals onderscheid maken tussen onszelf en de ander
Wat alleen mogelijk is wanneer we ook ons hart afsluiten voor de ander
en daarmee voor de verbinding die we voelen met een open hart

Daar tegen over staat een andere vorm van eenzaamheid
Die juist alles te maken heeft met ons onderscheiden van de ander
Deze eenzaamheid is voelbaar wanneer we gaan staan voor onze eigen waarheid
En daarmee onze uniekheid tot uitdrukking gaan brengen
Waarbij we onoverkomelijk onszelf losmaken van de ander

Alhoewel beide vormen op elkaar lijken
Komen ze uit totaal andere belevingen voort
De eerste komt voort uit sluiten hart en afsluiten van liefde
De tweede kan alleen dan ontstaan wanneer we juist ons hart openen
En de liefde die daar in ligt, toestaan vrij te stromen

De eerste vorm van eenzaamheid komt voort uit afscheiding
De tweede uit onderscheiden van de ander(en)
Een wezenlijk verschil
Waarbij de eerste voortkomt uit het hoofd
En de tweede uit het hart

Alhoewel beide belevingen dus voor de emotie eenzaamheid kunnen zorgen
Is de eenzaamheid van het eerste soort “oplosbaar” door weer in verbinding te komen met je zelf, je hart en daarmee de ander
Waar bij de tweede vorm de eenzaamheid een groeipijn is waarbij je je tijdelijk
alleen kunt voelen, maar deze verdwijnt zodra je jouw uniekheid omarmt en volledig durft te leven
Waardoor je verbinding met jouw bron en de anderen weer vrijuit kan stromen

Welke vorm van eenzaamheid herken jij?


Too much discipline

Too much discipline

The Nun and the Duchess

The Nun and the Duchess

0