All tagged healing

Dead woman walking

Later wordt het me duidelijk waarom ik zijn moeder zo helder 'zag'. Het was zijn liefde voor haar. Zijn gedachte die vorm kreeg. En die ik waar kon nemen. Die haar in dat moment even levendig terug bracht hier op aarde.

Vormen van eenzaamheid

Alhoewel beide vormen op elkaar lijken
Komen ze uit totaal andere belevingen voort
De eerste komt voort uit sluiten hart en afsluiten van liefde
De tweede kan alleen dan ontstaan wanneer we juist ons hart openen
En de liefde die daar in ligt, toestaan vrij te stromen

(De)Frozen

When I came to the front part of her body after releasing energy and allowing it to flow again in her back
The energy felt frozen
Not just a tiny bit but completely

So I stopped doing what I was doing
Not wishing to push or force anything
And started a conversation with the client