De maakbaarheid van deze wereld

De maakbaarheid van deze wereld

Ik zie veel mensen stuk gaan op het concept
van de maakbaarheid van hun leven
Ze voelen zich mislukt wanneer het (nog) niet lukt
Om hun leven volmaakt en gelukkig te maken
Maar wordt het dat ooit op de manier zoals we dat nu nastreven?

In ons denken koppelen we gelukkig zijn en volmaakt zijn aan ideeen
Die volgens mij, nooit gerealiseerd kunnen worden
Omdat juist in onze onvolmaaktheid het menselijke te vinden is
In onze onvolmaaktheid ontdekken we het volmaakte van onze kern
Dat deel in ons dat volmaakt is en waar we al gelukkig zijn
Niet door wat we hebben of nog denken nodig te hebben hiervoor
Maar door de verbinding die daar ligt met liefde, geluk, vrede
Al die zaken waar we zo naar verlangen

We zijn ze alleen buiten onszelf gaan zoeken
En dat begint ons op te breken
Op zich ook weer niet verkeerd
Want juist door de wrijving die dit oplevert
De frustratie en boosheid
Ontstaat het vuur om dichterbij onze kern te komen

Het is waar we zijn de co-creators van ons leven
Maar voordat we dit ten volle kunnen ervaren
Dienen we ons eerst te realiseren wie we werkelijk zijn
Ons hart hiervoor te openen en de liefde die daarbij vrijkomt
te gebruiken voor het omhelzen van ons mens zijn
Dat zowel licht als schaduwkanten heeft
Onze dromen te durven uiten en volgen
Want het is in dit proces dat je stapsgewijs jouw creatie kracht ontdekt en op weg gaat naar jouw meesterschap hierover

Onderweg zul je vallen en opstaan
Het leven als leuk en veel minder leuk ervaren
Ermee worstelen en het omarmen
Geluksmomenten kennen en momenten van diep verdriet
Kortom je zult het leven door je heen voelen stromen
En het is juist dit leven dat je nodig hebt om te ont-dekken
Welke (creatie)kracht jij als mens in je draagt

Een ding kan ik al verklappen, je zult versteld staan over deze kracht
En het zal jouw idee over jezelf voor altijd veranderen
Want je bent zoveel meer dan je denkt!

In de Love4Life Academy laten we jou ervaren en ontdekken welke kracht er in jou schuilt.
We leren jou deze kracht positief in te zetten om jouw eigen leven en dat van anderen te verbeteren. Het ontdekken van deze kracht doen we met behulp van creatieve zelf expressie workshops, die je laten voelen waar je jezelf al vrij uit en waar het nog blokkeert. Start begin 2020. De inschrijving start mid november 2019. Beperkt aantal plaatsen. Leeftijd 18-26 jaar.

Gaan staan

Gaan staan

Het verleden helen

Het verleden helen

0